{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Zwanger > Wat regelen > Zwangerschapsuitkering als ZZP-er

Advies > Zwanger > Wat regelen > Zwangerschapsuitkering als ZZP-er

Zwangerschapsuitkering als ZZP-er

Voor ZZP-ers is een zwangerschapsuitkering erg belangrijk. Op deze manier kun je het tijdelijke gebrek aan inkomsten voor en na de geboorte van je kindje.

Afbeelding blog 'Zwangerschapsuitkering als ZZP-er '

Voor ZZP-ers is een zwangerschapsuitkering erg belangrijk. Op deze manier kun je het tijdelijke gebrek aan inkomsten voor en na de geboorte van je kindje namelijk beter opvangen. Als je een zwangere ZZP-er bent geldt voor jou de ZEZ-regeling (zelfstandig en zwanger-regeling). Deze ZEZ-regeling is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) en de uitkering kun je aanvragen bij het UWV.

Een zwangerschapsuitkering als ZZP-er: waar moet je aan voldoen?

Je moet als zelfstandige werken, dat wil zeggen dat je geen werkgever hebt. De ZEZ-regeling geldt niet alleen voor zelfstandigen zonder personeel ( ZZP-ers ), maar ook voor zelfstandigen met personeel.
Ben je zelfstandige, maar werk je ook in loondienst (dus heb je ook een werkgever), dan kun je de ZEZ-uitkering aanvragen over de uren waarin je als zelfstandige werkt.

Ook wanneer je beroepsbeoefenaar bent, heb je recht op een ZEZ-uitkering. Beroepsbeoefenaar ben je bijvoorbeeld als: thuiswerker, artiest, huisarts, directeur-grootaandeelhouder, alfahulp, freelancer, meewerkend echtgenote of partner of particuliere huishoudelijke hulp.

ZZP-er en zwangerschapsverlof

De ZEZ-uitkering krijg je als ZZP-er tijdens je zwangerschapsverlof. Je zwangerschapsverlof duurt minimaal 16 weken en gaat 6 tot 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum in. Je mag bij het aanvragen van de ZEZ-uitkering zelf aangeven wanneer je de uitkering in wilt laten gaan, mits deze datum maar binnen de grens van 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ligt.

De uitkering krijg je als ZZP-er tot 10 weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum. Het kan dus zijn dat je meer dan 16 weken uitgekeerd krijgt. Ga jij bijvoorbeeld 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof, maar beval je 2 weken na de uitgerekende datum. Dan heb je dus tot aan je bevalling al 8 weken zwangerschapsverlof gehad. Na je bevalling heb je recht op nog 10 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Je krijgt dan dus in totaal 18 weken lang de ZEZ-uitkering.

Beval je al voor de uitgerekende datum en heb je bijvoorbeeld pas 4 weken verlof gehad, dan heb je na de bevalling nog recht op 12 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Beval je echt veel te vroeg ( nog voordat je zwangerschapsverlof is ingegaan ) dan heb je recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof gerekend vanaf de daadwerkelijke bevallingsdatum.

Hoogte van de ZEZ-uitkering voor ZZP-ers

De ZEZ-uitkering wordt berekend aan de hand van het aantal uren dat je in het jaar voordat je met zwangerschapsverlof gaat als zelfstandige hebt gewerkt. Heb je het afgelopen jaar als zelfstandige meer dan 1225 uur gewerkt? Dan krijg je de maximale ZEZ-uitkering. De maximale ZEZ-uitkering is even hoog als het minimumloon. De ZEZ-uitkering is nooit hoger dan het minimumloon.

Heb je het afgelopen jaar als zelfstandige minder dan 1225 uur gewerkt? Dan is de hoogte van de ZEZ-uitkering afhankelijk van je inkomen in het jaar voordat je de uitkering ontvangt. Wanneer je het jaar voordat je de ZEZ-uitkering aanvraagt als meewerkend echtgenote of partner hebt gewerkt, wordt de ZEZ-uitkering berekend op basis van de winst die je partner het afgelopen jaar behaalde en jouw aandeel in deze winst.

Vakantiegeld over de uitkering

Wanneer je als ZZP-er recht hebt op een ZEZ-uitkering, heb je ook recht op 8% vakantiegeld over deze uitkering. Het vakantiegeld wordt uitbetaald aan het einde van de uitkering. Valt de maand mei in de periode waarin je met zwangerschapsverlof bent? Dan krijg je in mei het vakantiegeld uitbetaald dat je tot en met april hebt opgebouwd. Gaat je zwangerschapsverlof nog verder na mei, dan krijg je de rest van het vakantiegeld na afloop van de uitkering uitbetaald.

ZEZ-uitkering aanvragen

Je kunt de ZEZ-uitkering aanvragen via de website van het UWV. Eerst vul je het formulier “Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen” in, deze vind je hier. Dit aanvraagformulier dien je samen met de aanslag inkomstenbelasting van het afgelopen belastingjaar en een zwangerschapsverklaring van je verloskundige, gynaecoloog of huisarts naar het UWV op te sturen.

Het UWV vraagt om het aanvraagformulier en de gevraagde documenten op zijn vroegst op te sturen wanneer je 24 weken zwanger bent en uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van je zwangerschapsverlof. Van het UWV ontvang je vervolgens een ontvangstbevestiging en het kan zijn dat zij om nog meer documenten vragen (bijvoorbeeld een specificatie van de gewerkte uren van het afgelopen jaar). Binnen 8 weken krijg je vervolgens te horen wat de hoogte is van de ZEZ-uitkering die je ontvangt.

Als ZZP-er de bevalling doorgeven

Je hoeft na je bevalling niet zelf aan het UWV door te geven dat je bevallen bent, dit gebeurt door de gemeente via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) nadat er bij de gemeente aangifte is gedaan van de geboorte van je kindje.

Wanneer je in het buitenland woont of wanneer je voor het begin van je zwangerschapsverlof bent bevallen, moet je wel zelf aan het UWV doorgeven dat je bevallen bent. Wanneer je in het buitenland woont kun je dit doen door een brief of geboortekaartje te sturen naar het UWV (UWV, Afdeling Ziektewet, Postbus 57015, 1040 CT Amsterdam, Nederland). Wanneer je voordat je zwangerschapsverlof is ingegaan bent bevallen, is het voldoende om naar het UWV te bellen om de bevallingsdatum door te geven (0900-9294).

Heb jij als ZZP-er een ZEZ-uitkering aangevraagd? Reageer ook!

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je