{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Lesmethoden op de basisschool

Advies > Schoolkind > School > Lesmethoden op de basisschool

Lesmethoden op de basisschool

Afbeelding blog 'Lesmethoden op de basisschool' Achtergrond blur afbeelding

Als je kind vier jaar is gaat hij naar de basisschool, het basisonderwijs. Je kind gaat dan naar groep 1. Als je kind twee en een half jaar is kan je al een keus gaan maken voor een basisschool en je kind daar inschrijven. Er zijn verschillende soorten lesmethoden in het basisonderwijs, welke moet je kiezen?

Waar let je op als je een basisschool kiest? Wat heeft een basisschool je te bieden? De keuze is belangrijk, de school speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van je kind en natuurlijk in de wijze van opvoeding.

Er zijn ruim 7.000 basisscholen, deze zijn verdeeld tussen openbare en bijzondere scholen. De bijzondere scholen kun je onderverdelen in:

 • Kerkelijke scholen, zoals rooms-katholieke, protestants, christelijke, joodse scholen.
 • Scholen die een vernieuwende lesmethode volgen, de montessori, dalton en vrije scholen.

Deze bijzondere scholen en de openbare scholen hebben het verschil dat de bijzondere scholen een kind mogen weigeren op basis van de indentiteit van kinderen. De basisschool mag alleen een kind weigeren als de klas vol is.

Tegenwoordig geven ook openbare scholen godsdienstles en op de confessionele scholen zitten ook niet-kerkelijke kinderen. Dit in grote tegenstelling van vroeger. Asl je het belangrijk vindt dat je kind drie maal per dag bidt op een school, moet je hier wel naar vragen, want dit is niet altijd meer vanzelfsprekend.

Het oude klassikale systeem

Bij dit systeem krijgen alle kinderen tegelijk dezelfde leerstof. Dit is afgestemd op het gemiddelde niveau van een klas. Deze methode houdt geen rekening met de verschillen tussen kinderen. Het is gericht op kennis, maar elk kind leert niet in hetzelfde tempo.

De alternatieve lesmethode

Bij de alternatieve lesmethode wordt er gekeken naar het kind. Het moet zich naast intellectueel ook sociaal en emotioneel ontwikkelen. In 1985 is er een wet op het basisonderwijs gekomen die bepaald dat scholen hun onderwijs moeten afstemmen op het individuele kind. Je zult altijd bij de school moeten informeren hoe individueel ze les geven, dit blijkt niet uit de schooltype zelf. De Vrije school heeft eigenlijks als enige een eigen leermethode en een aparte levensbeschouwing.

Basisschool kiezen

Ouders kijken vaak naar de sfeer van een basisschool en de afstand van de basisschool naar huis. De kwaliteit van een school is natuurlijk het belangrijkste. Je moet als ouder naar jezelf kijken, de opvoeding die je geeft en natuurlijk naar je kind. Wat vindt je belangrijk? Kennis of de creatieve vaardigheden. Is je kind zelfstandig of heeft je kind structuur nodig. De keuze van de juiste school past bij de opvoeding die je geeft en bij je kind zelf.

Iedere school moet een schoolplan hebben, daarin is vastgelegd wat de ontwikkeling en visie op onderwijs is. Dit wordt voor ouders vastgelegd in de schoolgids. Iedere school behoord een pestprotocol te hebben. Daarnaast een leerlingvolgsysteem om kinderen met een achterstand of voorsprong goed te kunnen begeleiden. De Cito-toets wordt gebruikt om te kijken hoe kinderen presteren. Deze toets geeft een indruk van de leerprestaties van een kind.

Verder is het natuurlijk belangrijk om te kijken hoe groot een klas is. Hoe kleiner de klas, hoe beter het onderwijs. De leerkracht moet de leerstof goed kunnen overbrengen naar het kind. De sfeer van een school is ook een belangrijk motief in de keuze.

Vakken basisschool

De vakken die doorgaans op de basisschool gegeven worden, zijn:

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Begrijpend lezen
 • Lezen
 • Wereldoriëntatie
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Drama
 • Godsdienst
 • Sociale vaardigheden
 • Gymnastiek
 • Muziek
 • Techniek

Hoe heb jij de basisschool gekozen voor je kind? Laat het ons weten in een reactie hieronder!

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je