{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Leerplicht

Advies > Schoolkind > School > Leerplicht

Leerplicht

Vanaf het moment dat je kind 5 jaar is, is hij/zij leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt.

Afbeelding blog 'Leerplicht' Achtergrond blur afbeelding

Verantwoordelijkheid

De leerplichtwet verplicht uw kind naar school te gaan. Als ouder bent u hier verantwoordelijk voor. U moet er voor zorgen dat uw kind op tijd ingeschreven staat bij een school. Deze leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont.

4 jaar

Meestal is het zo dat uw kind naar school gaat als hij/zij vier jaar is. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Mocht uw kind op vierjarige leeftijd een dag thuis blijven, is het wel zo handig om even de school in te lichten.

Tot welke leeftijd leerplichtig

Totdat uw kind 16 jaar is, is zij/hij leerplichtig. Dit is de maximum leerplicht leeftijd. Als uw kind tenminste 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van het volledige leerplicht afgelopen. Als uw kind een jaar overslaat, telt deze toch mee als volledig schooljaar.

Vrijstelling

Vrijstelling van een dag school kan voorkomen. Dit kan wel alleen op gegronde redenen. Wanneer een kind spijbelt of wegblijft van school zonder goede rede, overtreedt hij/zij de leerplichtwet.

Kwalificatieplicht

Sinds 2007 is er een nieuwe kwalificatieplicht. Deze houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun acttiende verjaardag onderwijs moeten volgen.

Ben jij al een keer in aanmerking gekomen met de leerplichtambtenaar? Laat het ons weten in een reactie hieronder.

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je