{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Heb ik een hoogbegaafd kind?

Advies > Schoolkind > School > Heb ik een hoogbegaafd kind?

Heb ik een hoogbegaafd kind?

Afbeelding blog 'Heb ik een hoogbegaafd kind?'

Je hoort ouders op het schoolplein wel eens met elkaar praten: ”Ja, hij loopt zo voor he”, en “Hij rekent toch als de beste, misschien is hij wel hoogbegaafd!” of ”ze verveelt zich zo in de klas, de juf geeft haar vast niet genoeg uitdaging”… Waar of niet waar? Daar valt een duidelijk antwoord op te geven als je je kind laat testen op zijn of haar IQ, ook wel een intelligentietest genoemd. Dan heb je inzicht in het niveau dat je kind heeft. Maar is het verstandig je kind te laten testen op intelligentie?

Wat is IQ?

IQ staat voor intelligentiequotiënt. Het is een van de meest gangbare maten voor de intelligentie. De gemiddelde intelligentie bedraagt een score van 100. De helft van de bevolking heeft een IQ lager dan 100, de andere helft heeft een hoger IQ.

De indeling van IQ-waarden is als volgt:

  • > 130 Hoogbegaafd
  • 120-130 Begaafd
  • 110-120 Bovengemiddeld
  • 90-110 Normaal
  • 80-90 Beneden gemiddeld
  • 70-79 Lichte verstandelijke beperking
  • 50-70 Matige verstandelijke beperking
  • 25-50 Ernstige verstandelijke beperking
  • < 25 Zeer ernstige verstandelijke beperking

Bij een intelligentietest moet er wel met een aantal kanttekeningen rekening gehouden worden: het is een momentopname (een kind kan zich niet lekker voelen, ergens over in zitten), de afnemer dient geheel objectief te zijn en er dient van tevoren niet met een kind geoefend te worden en voor een echt betrouwbare test (de WISC) dient je kind minimaal 6 jaar te zijn.

Wel of niet een hoogbegaafd kind?

Alleen een hoog IQ wil nog niet zeggen dat je kind hoogbegaafd is. Hoogbegaafd wil zeggen dat een kind op meerdere gebieden bovengemiddeld scoort. Daarom hoort bij een goed onderzoek ook een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Dan pas krijgen zowel de onderzoeker als de ouders en school een duidelijk inzicht in de capaciteiten van het kind. Maar hoe zie je nou of je kind hoogbegaafd is?

Heel vaak voelen ouders het aan. Vanaf dat het kind een baby is soms al! Deze kinderen kijken vaak al ontzettend wijs, maken een andere, snellere ontwikkeling door, een hoog sensitief kind, maken andere opmerkingen dan andere kinderen en verrassen de omgeving door hun bijzondere vragen en diepzinnige antwoorden. Ouders weten vaan intuïtief dat hun kind anders is en intelligenter dan anderen.

Natuurlijk klopt dit gevoel niet altijd en kan het kind ook gewoon erg verbaal en goed opgevoed zijn met een brede ontwikkeling! Als ouders in conflict komen met school of het kind zit niet goed in zijn vel of vertoont moeilijk gedrag, kan het raadzaam zijn een kind te laten testen op zijn IQ om meer duidelijkheid te krijgen.

Wel of niet testen?

Dat is een lastige vraag waar veel ouders met een zeer intelligent kind van wakker zullen liggen. Want wat doe je er mee als er inderdaad uit komt dat je kind zeer hoogbegaafd is? Of als er naast een hoge intelligentie uitkomt dat je kind het syndroom van asperger heeft, of ADHD? Wil je hem of haar die stempel wel geven? Is het noodzaak je kind te laten testen, heeft het een duidelijke meerwaarde?

Dat zijn punten die tegen elkaar afgewogen moeten worden, eventueel in overleg met school. Als ouders moet je daar wel helemaal achter staan, want het heeft altijd gevolgen! Als het kind geen problemen op school geeft en goed in zijn vel zit en op school voor vol wordt aangezien, is het lang niet altijd nodig allerlei onderzoeken te laten doen. De laatste jaren wordt er hard gewerkt om kinderen in hokjes te stoppen, terwijl dat lang niet altijd zinvol is.

Soms kunnen kinderen met apart of anders gedrag of een wat ander gevoelsleven door een goede begeleiding gewoon meekomen met de leeftijdgenootjes zonder dat er een etiket met hele behandelplannen opgeplakt moet worden (die het de rest van zijn leven meedraagt). Helaas gaat het wel eens anders en komen school en ouders tegenover elkaar te staan. Dan kan het zinvol zijn een goede test uit te laten voeren. Dat kan particulier, via de huisarts of via school. Belangrijk is dat je als ouders een goed gevoel hebt bij de onderzoeker en de tests die afgenomen gaan worden. Een goed contact tussen de onderzoeker en het kind is ook van belang voor een betrouwbare en goede uitslag van de intelligentietest.

Het is daarom van groot belang dat ouders eerst zelf te raden gaan of ze echt wel een test willen voor hun misschien wel hoogbegaafde kind. Want het is de vraag of de wereld al klaar is voor deze gevoelige, bijzonder intelligentie en aparte kinderen!

Heb jij een een hoogbegaafd kind? Hoe ga jij hiermee om en welke tips heb je voor andere ouders? Laat het ons weten in een reactie hieronder.

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je