{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Groep 8 mijlpalen

Advies > Schoolkind > School > Groep 8 mijlpalen

Groep 8 mijlpalen

Afbeelding blog 'Groep 8 mijlpalen'

Groep 8: het jaar waarin je kind op kamp gaat, acteert in de eindmusical en nog een fijne tijd met zijn klasgenoten hoopt te hebben, voordat de wegen wellicht gaan scheiden.

Maar groep 8 is ook een jaar waarin je kind extra wordt klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs en waarin al aanwezige kennis herhaald wordt om hiaten te voorkomen, maar ook verdieping en verrijking plaatsvindt. Met als hoogtepunt voor velen: de CITO-eindtoets in februari, waarbij het de kunst is om er zo over te spreken dat het belang niet wordt overschat en je kind niet enorm gestrest raakt. Waar is je kind in groep 8 mee bezig?

Taal en rekenen

Bij deze vakken wordt de stof uitgediept en moeilijker gemaakt. Het tempo gaat omhoog. Er zullen meer opgaven in minder tijd moeten worden gemaakt bij rekenen. Getallen worden groter, verhaaltjessommen ingewikkelder. Maten, gewichten en tijd komen uitgebreider aan bod.

Wat betreft taal en lezen is het belangrijk dat je kind veel blijft lezen, of het nu gaat om boeken (lidmaatschap van de bibliotheek is gratis), de krant, interessante tijdschriften of de ondertiteling van films; het gaat erom dat je kind leest, zeker omdat er ook veel gelezen zal moeten worden op het voortgezet onderwijs. Door er nu al veel mee bezig te zijn, wordt het geoefend.

Voor de algemene ontwikkeling en woordenschat is het goed om programma’s te kijken als het (jeugd)journaal, klokhuis e.d. Bij taal is ontleden een belangrijk onderdeel, maar ook tekstbegrip is essentieel. Ook hierbij zie je echt een uitbreiding van de voorgaande jaren. Bij spelling merk je dat vooral moeilijkere woorden, werkwoorden (’t kofschip) en weet-woorden aan bod komen, waarbij je geen spellingsregel toepast om het correct te schrijven, maar die je kind moet gaan onthouden (bijv. woorden die oorspronkelijk uit een andere taal afkomstig zijn: quiche, repertoire, bouvier, soap e.d.)

Vakken groep 8

Wat betreft topografie zal er nu aandacht komen voor de wereld (belangrijke steden, rivieren en gebergten in de diverse werelddelen). Bij geschiedenis komen er weer nieuwe onderwerpen en andere tijdvakken aan bod. De link tussen heden en verleden wordt vaker gelegd door te praten over het nieuws en opinies.

Je mag verwachten dat het vak Engels ook voldoende aandacht krijgt dit schooljaar, al verschilt dit sterk per school, aangezien er ook scholen zijn die er vanaf de kleutergroepen mee bezig zijn en daarom niet veel veranderen aan de aandacht voor dit vak per leerjaar. Informatieverwerking zal meer nadruk krijgen dan in voorgaande jaren, voor zover er al aandacht voor was. Hierbij gaat het om het opdoen van studievaardigheden zoals het lezen van tabellen en grafieken, legenda’s, kaarten, plattegronden en dergelijke.

Ook kun je verwachten dat een werkstuk, spreekbeurt en/of boekbespreking erbij horen. Je kind heeft hier de afgelopen jaren mee kennisgemaakt. Er zullen nu hogere eisen worden gesteld aan de inhoud, waar in eerdere leerjaren het belang van het doen op zich, je verhaal kunnen vertellen voor een groep, voorop stond.

Huiswerk

De meeste scholen zullen de hoeveelheid huiswerk verhogen ten opzichte van groep 7. Daardoor voelt je kind aan dat het echt een opstap wordt naar een periode waarin nog meer huiswerk gemaakt zal moeten worden, vanaf de brugklas. De leerkracht zal waarschijnlijk extra letten op de huiswerkhouding van je kind: noteert hij opdrachten in zijn agenda, wanneer begint hij met leren, hoe is de werkhouding in het algemeen en hoe verzorgt je kind zijn werk.

Alle basisscholen moeten in de loop der jaren hebben gewerkt aan tussendoelen, om de einddoelen die vastliggen voor groep 8-leerlingen te bereiken. De einddoelen van het basisonderwijs zijn hier terug te vinden.

CITO toets

Je zal met de leerkracht van je kind in gesprek gaan om te bespreken wat het beste vervolgonderwijs is voor je kind. De leerkracht adviseert uiteindelijk op basis van de uitslag van de CITO-toets, maar kijkt ook (vooral) naar hoe je kind heeft gepresteerd de afgelopen jaren. Dit is binnen het gebruikte leerlingvolgsysteem van de school in een overzicht  duidelijk toe te lichten door de leerkracht.

Voortgezet onderwijs

De schoolkeuze is iets waar je waarschijnlijk al langer mee bezig was. Je hebt tegen die tijd dat je hiermee te maken krijgt vast enkele scholen bezocht met je kind tijdens open dagen en informatie ingewonnen om te zien welke school het beste bij je kind past. Het niveau (VWO, HAVO, VMBO) wordt in overleg met school bepaald.

Je ontvangt de inschrijfformulieren van de school voor voortgezet onderwijs en ondertekent het schoolverlatersrapport. De school voor voortgezet onderwijs wil van de basisschool informatie ontvangen over je kind, het onderwijskundig rapport wordt dat genoemd. Hierin staan de resultaten van je kind, zijn houding, het schooladvies en eventueel verdere aandachtspunten. De precieze invulling van onderwijskundige rapporten is niet wettelijk vastgelegd.

Wat zijn jouw ervaringen met het laatste jaar van de basisschool voor je kind? Laat het ons weten in een reactie hieronder.

Geschreven door mama Lianne

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je