{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Groep 7 mijlpalen

Advies > Schoolkind > School > Groep 7 mijlpalen

Groep 7 mijlpalen

Afbeelding blog 'Groep 7 mijlpalen'

Groep 7 is het zevende leerjaar op de basisschool. Het kind is dan 10,11 of 12 jaar oud. Ook dit leerjaar kent natuurlijk weer diverse mijlpalen. Dit schooljaar is op verschillende gebieden een heel belangrijk jaar. Zo is dit het op één na laatste jaar op de basisschool, waarbij je kind wordt voorbereid op de middelbare school. Zelfstandigheid staat dan ook hoog in het vaandel. Denk hierbij aan zelf omgaan met een agenda en zoveel mogelijk zelfstandig huiswerk maken, maar ook aan het zelf ‘conflicten’ met klasgenootjes oplossen.

Hieronder volgt dan ook een opsomming van mijlpalen van het leren in groep 7:

Reken groep 7

 • Rekenen met kommagetallen
 • Rekenen met breuken
 • Tijd: ze leren begrippen als seconden, minuten, dagen, maanden, millennium, decennium
 • De windrichtingen
 • Rekenen met geld. Tip: oefen samen met je kind met zijn of haar zakgeld
 • Berekenen van de snelheid
 • Vermenigvuldigen en delen van natuurlijke getallen
 • Tel rij: er wordt nu gewerkt met getallen tot één miljoen
 • Rekenen met procenten

Taal groep 7

 • Werken met zinsontleding en werkwoordschema`s
 • Zowel begrijpend lezen als studerend lezen komt nu aan bod
 • Het leren opzoeken van relevante informatie. Dit is door het internet natuurlijk al een heel stuk eenvoudiger geworden.
 • Het schrijven van opstellen, boekbesprekingen en werkstukken

Engels leren

Ook al gaat dit waarschijnlijk in de nabije toekomst veranderen (er zijn plannen om Engelse les al in groep 1 te gaan invoeren), op dit moment krijgt een kind pas voor het eerst Engels in groep 7. In groep 7 leren ze de basiskennis van het Engels. Denk hierbij aan losse woordjes en korte zinnetjes. De eerste Engelse les: één van de mijlpalen in groep 7!

Verkeersles

Op veel scholen krijgen leerlingen vanaf groep 7 les in het verkeer. Ze leren hierbij de verkeersregels en verkeersborden. Daarnaast doen veel scholen mee aan ‘het Verkeersexamen’  Tip: laat je kind regelmatig zelfstandig fietsen. Zo leert hij of zij om vol zelfvertrouwen aan het verkeer deel te nemen.


Cito toets & Entreetoets groep 7

In groep 8 wordt de 'Eind Citotoets’ afgenomen. Deze toets telt mee als advies voor het vervolgonderwijs. Vandaar dat er in groep 7 al extra wordt geoefend. In groep 7 wordt bovendien de zogenaamde ‘Entree Citotoets’ afgenomen. Ook deze toets telt deels mee met het schooladvies voor het vervolgonderwijs.

Schoolkamp

Zodra een kind naar de middelbare school gaat wordt het nog belangrijker dat hij of zij zelfstandig is en ook sociaal-emotioneel sterk is. In groep 7 gaan de meeste kinderen voor de eerste keer op schoolkamp. Voor veel kinderen behoorlijk spannend en voor sommigen zelfs een ware beproeving. Toch is het eerste schoolkamp sociaal-emotioneel een hele belangrijke en tevens leerzame gebeurtenis. Het kind komt nu steeds meer los van de ouders en is trots als hij merkt  dat hij zich ook zonder hen  goed kan redden. Bovendien is een grote groep kinderen voor langere tijd samen, waardoor ze ook andere sociaal-emotionele aspecten gemakkelijker leren. Denk hierbij aan conflicthantering en samenwerking.

Weten wat de mijlpalen zijn in groep 8? Klik dan hier.

Geschreven door mama Nienke

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je