{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Groep 6 mijlpalen

Advies > Schoolkind > School > Groep 6 mijlpalen

Groep 6 mijlpalen

Afbeelding blog 'Groep 6 mijlpalen' Achtergrond blur afbeelding

Groep 6 is het zesde leerjaar op de basisschool. De leerlingen zijn dan 9, 10 of 11 jaar. Zelfstandig werken wordt steeds belangrijker. Het kind leert om zijn of haar agenda goed bij te houden en om regelmatig huiswerk te maken. Het huiswerk wordt nu dan ook steeds meer. Ook dit leerjaar heeft zo zijn mijlpalen. Hieronder volgt  een opsomming van de belangrijkste mijlpalen van het leren in groep 6:

Rekenen groep 6

 • Staartdelingen en breuken: het leren van breuken begint door het schetsen van een voor het kind herkenbare situatie. Zoals bijvoorbeeld het verdelen van een appel of pizza. Uiteindelijk wordt dit gekoppeld aan maatstaven als liters, euro`s en centimeters. Leuke tip voor thuis: kies een recept met veel breuken of begrippen als de helft en laat je kind alles klaarzetten. Veel kinderen vinden in de praktijk leren leuker en eenvoudiger dan in theorie
 • Vermenigvuldigen en delen: de getallen waarmee gewerkt wordt, worden steeds hoger. Er wordt toegewerkt naar het onder elkaar rekenen
 • Aftrekken en optellen: het verschil tussen de plaats en de waarde van getallen wordt geleerd. Ook wordt het splitsend rekenen herhaald
 • De tel rij: deze wordt uitgebreid van het getal 1000 naar het getal 100.000
 • Getalbegrip: heen en terug tellen tot uiteindelijk 100.000
 • Kommagetallen: er wordt geleerd hoe je getallen met komma kunt gebruiken en lezen
 • Tijd en datum: een kind leert in groep 6 wat bijvoorbeeld: 06 04 2013 betekend.
 • Grafieken: het kind leert beeldgrafieken te lezen en verbanden te leggen
 • Schaal: het berekenen van de schaal op een kaart. Sommige kinderen leren dit al in groep 5

Meten groep 6

 • Er wordt geleerd om te werken met vormen zoals cilinders, kubussen en kegels
 • De kinderen leren om te gaan met begrippen als ‘spiegelen’ en ‘schaduw’

Taal groep 6

 • Zinsontleding: het kind leert zinnen te ontleden, waarbij termen worden geleerd als werkwoord, persoonsvorm, onderwerp en zinsdeel.
 • Tekstbegrip en begrijpend lezen: ook in groep 6 blijft dit belangrijk
 • Dictee, opstel, boekbespreking, toneel, werkstuk: deze zaken komen steeds meer aan de orde. Het eerste werkstuk is zeker één van de mijlpalen in groep 6

Aardrijkskunde en natuurkunde

Het kind gaat vooral bij deze vakken nu ‘echt’ leren en krijgt meer huiswerk. Vooral voor het vak aardrijkskunde. Topografie en natuurkunde moet flink geleerd worden. Mama en papa zijn daarbij vaak handig om te ‘overhoren’

De grootste mijlpaal in groep 6: de eerste spreekbeurt

Op de meeste scholen houdt een kind in groep 6 voor de eerste keer zijn of haar ‘spreekbeurt’. Hij of zij krijgt van de juf of meester een onderwerp of mag zelf iets uitkiezen. Hiervan wordt een verslag gemaakt en vervolgens uit het hoofd geleerd. Daarna moet het kind voor de klas het verhaal (de ‘spreekbeurt’) doen. Eventueel mogen voorwerpen mee genomen worden om het verhaal spannender te maken. Wie herinnert zich zijn of haar eerste spreekbeurt niet? Ongetwijfeld ‘De Mijlpaal’ in groep 6. Is je kind erg zenuwachtig ? Stel hem of haar dan gerust. Oefen samen en geef complimenten. Daardoor groeit het zelfvertrouwen flink en is je kind waarschijnlijk een heel stuk minder zenuwachtig.

Weten wat de mijlpalen zijn van groep 7? Klik dan hier.

Geschreven door mama Nienke

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je