{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Groep 5 mijlpalen

Advies > Schoolkind > School > Groep 5 mijlpalen

Groep 5 mijlpalen

Wat zijn nu de belangrijkste mijlpalen van leren in groep 5?

Afbeelding blog 'Groep 5 mijlpalen'

Groep is alweer de laatste groep van de middenbouw van de basisschool. Je kind zit nu al 5 leerjaren op school, met nog 3 te gaan in de bovenbouw! Wat zijn nu de belangrijkste mijlpalen van leren in groep 5? Hou er wel rekening mee dat dit per school en per onderwijsmethode iets kan afwijken!

Rekenen groep 5

Kinderen in groep 5 leren tellen tot en met 10.000 en rekenen tot en met 1000. Aan bod komen bijvoorbeeld optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten en meetkunde. Ze leren elkaar jaar beter rekenen en ook hoger.

In groep 4 wordt al begonnen met standaardmaten en deze worden in groep 5 verder uitgebreid. Ook temperatuur aflezen is iets waar de kinderen zich mee bezig zullen gaan houden en wat daar de betekenis van is (wanneer is het nou koud of warm). Meetkunde gaat over het indelen en het verkennen van een ruimte. De kinderen leren bijvoorbeeld om op een plattegrond straten te zoeken en routes te lopen, verschillende vormen herkennen zoals cirkels, vierkanten, driehoeken en rechthoeken en de kinderen leren om aan de hand van een bouwplaat een bouwsel van blokken na te bouwen.

Klokkijken

Klokkijken is ook een onderdeel wat onder rekenen wordt geschaard, net als omgaan met geld. In groep 5 wordt met het klokkijken verder gegaan waar de kinderen in groep 4 zijn gebleven. In groep 5 leren de kinderen bijvoorbeeld wat minuten zijn. Wat omgaan met geld betreft leren de kinderen in groep 5 om te rekenen met alle munten en briefjes tot en met 100 euro. Ze oefenen bijvoorbeeld met geld teruggeven en hoe je in de winkel gepast moet betalen.

In groep 5 leren de kinderen ook hoe ze een grafiek of diagram moeten aflezen en hoe ze daar een conclusie uit kunnen trekken. Denk hierbij aan simpele opdrachten zoals ‘de meeste kinderen houden van banaan en het minste aantal kinderen houdt van spruitjes’.

Taal groep 5

In groep 5 gaan de kinderen meer abstractere woorden bestuderen, zoals ‘verleden’, ‘toekomst’ enzovoorts en de betekenis daarvan. De woordenschat van de kinderen wordt zo uitgebreid met moeilijker en abstractere woorden. Ook de verschillende soorten woorden komen aan bod, zoals bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden enz. Door middel van voegwoorden kun je zinnen aan elkaar plakken en ook dat is iets wat aan bod komt in groep 5. De kinderen leren ook om in een zin het onderwerp te zoeken.

Letterlijk en figuurlijk taalgebruik is iets wat kinderen nog niet kennen, kinderen vatten van nature alles letterlijk op. In groep 5 leren de kinderen voor het eerst het verschil hier tussen en dit gaat in de hogere groepen door. Spreekwoorden en gezegdes komen in groep 5 nog niet aan bod, wel de meer eenvoudige uitdrukkingen zoals ‘een zware regenbui’. Je spreekt niet alleen met woorden, je spreekt ook via lichaamstaal. In groep 5 gaan de kinderen hiermee aan de slag en leren ze gebaren herkennen en wat je met je stem doet als je praat over iets verdrietigs of wanneer je boos bent.

In groep 5 leren de kinderen ook zelf verhalen te schrijven en dat een verhaal een begin, midden en een einde heeft. In groep 5 beginnen de opdrachten zoals een gedicht schrijven, een brief schrijven enz.Natuurlijk komt ook verdieping in spelling aan bod. De kinderen oefenen vooral met woorden die eindigen op een -d, verkleinwoorden en woorden die eindigen op -eeuw, -ieuw en -uw.

Aardrijkskunde

Vaak beginnen de kinderen in groep 5 voor het eerst echt met aardrijkskunde. De nadruk ligt hierbij op de eigen wereld van het kind. Aardrijkskunde is de wereld om je heen en kinderen leren te kijken naar wat er nou eigenlijk in die ruimte om je heen staat en waarom. De beginselen van kaartlezen komen ook aan bod, net zoals de voorbereiding op topografie. De kinderen leren in groep 5 ook te kijken naar het landschap en vooral de verschillende soorten landschappen in Nederland, de verschillen tussen steden en dorpen, waar de mensen wonen en wat er dan zoal nodig is om ergens te kunnen wonen, wat er op het land verbouwd wordt, waarom de koeien in de wei staan enz. Ook leren de kinderen over transport, vervoermiddelen en het gebruik van wegen.

Geschiedenis

Ook geschiedenis komt vaak in groep 5 voor het eerst echt aan bod. De kinderen gaan leren over de geschiedenis aan de hand van een aantal tijdvakken zoals jagers en verzamelaars, de oude Romeinen (soms worden ook de oude Grieken behandeld in groep 5), de middeleeuwen Monniken & ridders en de middeleeuwen Steden & staten. Vaak vinden de kinderen in groep 5 deze nieuwe stof heel spannend en interessant!

Natuur en techniek

Nog een nieuw vak wat in groep 5 geïntroduceerd wordt; natuur en techniek. Net zoals bij aardrijkskunde worden er onderwerpen behandeld die de kinderen dicht bij huis tegenkomen, zoals je eigen lichaam, voeding, verschillende soorten dieren en het indelen van dieren in groepen en techniek in en rondom huis. Kinderen leren ook over het weer, seizoenen en klimaat. Onderwerpen van techniek in de eigen omgeving van kinderen die in groep 5 behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld vormen en hun functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werking van fietsen, bruggen en hefbomen. Ook licht en geluid komen aan bod, bijvoorbeeld verschillende lichtbronnen, weerkaatsen van licht en geluid enz.

Wil je thuis met je kind oefenen met wat hij leert op school? Kijk dan eens op de website van Zwijssen Ouders, daar staan leuke tips voor wat je als ouder zelf per leervak met je kind op een leuke manier kunt oefenen. Veel plezier in groep 5!

Weten wat de mijlpalen zijn groep 6? Klik dan hier.

Geschreven door mama Anouck

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je