{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > School > Groep 4 mijlpalen

Advies > Schoolkind > School > Groep 4 mijlpalen

Groep 4 mijlpalen

Afbeelding blog 'Groep 4 mijlpalen' Achtergrond blur afbeelding

Mijn dochter zit nu in groep 4 van de basisschool en het schooljaar loopt op zijn eind. Wat is ze dit jaar hard vooruit gegaan en heeft ze veel geleerd! De basis van het rekenen, lezen en schrijven die is gelegd in groep 3, wordt in groep 4 verdiept en verder uitgewerkt en dat is te merken. Dit zijn de mijlpalen van het leren in groep 4.

Schrijven groep 4

Allereerst het schrijven. In groep 3 wordt het schrijven aangeleerd en schrijven de kinderen met losse letters, in groep 4 worden de letters aan elkaar geschreven. Bovendien komen de hoofdletters in beeld en leren ze deze te gebruiken bij het begin van iedere zin. Ook met de leestekens wordt een start gemaakt. De komma, het vraagteken en het uitroepteken worden geïntroduceerd en de betekenis en gebruik daarvan wordt uitgelegd.

Rekenen groep 4

Naast het lezen, wordt ook het rekenen verdiept en het getalbegrip vergroot. De optel- en aftreksommen lopen tot en met 100 en bevatten sprongen van 2, 5 en 10. Bij het oplossen van de sommen wordt gebruik gemaakt van de getallenlijn, waarbij steeds kleine stappen/sprongen gemaakt worden om zo tot de uitkomst van de som te komen.

Tafels leren

Maar het belangrijkste wat de kinderen qua rekenen leren, zijn natuurlijk de rekentafels. Aan het eind van groep 4 worden de kinderen geacht de tafels van 1, 2, 3,4 5, en 10 foutloos te kunnen opzeggen. Dit kan op 2 verschillende manieren, door het automatiseren waardoor de kinderen via een tussenstap bij de uitkomst komen (dus bij 3x5 eerst 2x5 uitrekenen en vervolgens een stap hoger gaa), of via het memoriseren waarbij het kind de antwoorden direct ‘uit het hoofd’ weet. Vooral een kwestie van rekenen oefenen en veel rekenspelletjes doen.

Het aanleren gebeurt niet zoals wij dat vroeger leerden door het klassikaal opzeggen van de tafels, maar wordt individueel aangeboden met als stimulans het tafelpaspoort. Hierdoor is er ruimte voor de eigen snelheid en niveau van het kind. Bij ieder behaalde ‘tafel’ krijgt het een stempel in het paspoort. Aan het eind van groep 4 dienen de vereiste stempels allemaal gehaald te zijn, uiteraard zal de leerkracht het kind begeleiden in dit traject, en zo nodig wat extra aandacht of rekenoefeningen geven.

Lezen groep 4

In groep 4 gaat ook het lezen een stap verder. De te lezen zinnetjes worden langer en bevatten wat moeilijkere woorden. Het ‘letter-voor-letter’ lezen vanuit groep 3, maakt plaats voor ‘hakken’ van het woord waarbij hele lettergrepen ineens worden gelezen. Het woordbegrip en de woordherkenning worden steeds groter en automatischer, mede door het lezen op verschillende manieren als het stillezen, duolezen, groepslezen en het estafette-lezen. Aan het eind van het schooljaar kunnen woorden in zijn gehaal gelezen worden zonder te hakken en kan het kind al zelfstandig een boek lezen en direct begrijpen wat hij/zij leest.

Weten wat de mijlpalen in groep 5 zijn? Klik dan hier.

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je