{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > Gezondheid > PDD-NOS bij kinderen

Advies > Schoolkind > Gezondheid > PDD-NOS bij kinderen

PDD-NOS bij kinderen

PDD-NOS is een stoornis in de ontwikkeling. Deze stoornis valt onder de pervasieve ontwikkelingsstoornissen.

Afbeelding blog 'PDD-NOS bij kinderen'
PDD-NOS is een stoornis in de ontwikkeling. Deze stoornis valt onder de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De afkorting PDD-NOS staat voor Pervasive Development Disorder- Not Otherwise Specified. Dit houdt kort gezegd in dat deze stoornis niet onder een andere ontwikkelingsstoornis te plaatsen is binnen het autismespectrum, maar het wel degelijk een vorm van autisme is. PDD-NOS

Wat zijn de kenmerken van PDD-NOS?

In feite is PDD-NOS een restgroep van symptomen welke te vergelijken is met bijvoorbeeld autisme en ADHD. Kinderen met PDD-NOS vertonen wel degelijk sterke communicatieve en sociale beperkingen, dan wel problemen. Toch zijn deze problemen niet te plaatsen onder het type van autisme of ADHD. Er zijn dan ook geen hele strikte richtlijnen wat een kind ‘moet’ hebben om PDD-NOS te hebben, maar er zijn wel verschillende kenmerken. Veel kinderen hebben moeite met sociale vaardigheden. Dit kan heel breed zijn zoals bijvoorbeeld moeite hebben met emoties of moeite om met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Het is vaak moeilijk om echt contact te krijgen met deze kinderen. Een ander kenmerk van kinderen met PDD-NOS kan zijn dat ze heel erg op zichzelf gericht zijn en hierdoor moeite hebben om zich in andere mensen in te leven. Dit kan erg lastig zijn in de omgang met andere kinderen of moeilijk voor de ouders om hier goed op in te spelen. Kinderen kunnen een motorische achterstand hebben. Vaak ontbreekt een vloeiende motoriek en daarbij ook een stabiel evenwichtsorgaan. Kinderen kunnen hierdoor sneller struikelen, vallen en moeite hebben met precieze en kleine dingen. Kinderen kunnen moeite hebben om dingen uit hun fantasie, of uit een tv-programma of boek te onderscheiden van de echte dingen. Dit geldt ook voor woordgrappen of gezegdes, ze nemen vaak alles letterlijk op en kunnen dit moeilijk in beeld brengen. Kinderen kunnen heel erg in hun eigen wereld op gaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn met kleuren, geuren en geluiden of lichten welke hun aandacht trekken. Daarentegen kunnen deze kinderen ook ontzettend met details bezig zijn en hierdoor andere dingen in hun omgeving straal voorbij lopen. Zich erg vast houden aan hun vaste planning of routine, moeite hebben met veranderingen. Deze kinderen kunnen angstig of heel gesloten overkomen en door deze angst of heel stil of heel agressief reageren op prikkels in de omgeving. Sowieso zijn kinderen met deze stoornis heel gevoelig voor prikkels.  

Oorzaken PDD-NOS?

De oorzaken van PDD-NOS zijn nog niet wetenschappelijk vastgesteld, vooral omdat het zo’n brede categorie is, is het lastig om dit te bepalen. Waarschijnlijk is het een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen. Door deze stoornis in de ontwikkeling hebben de hersenen moeite met het verwerken van de binnengekomen informatie. Verder is er een grote kans dat een groot gedeelte van de symptomen van PDD-NOS erfelijk zijn. Een arts moet de diagnose stellen van PDD-NOS. Meestal gaat dit samen met de oordelen van de ouders, leraren op school en door verschillende medische en lichamelijke onderzoeken.  

Behandeling van PDD-NOS

Er is geen specifieke behandeling voor kinderen met deze stoornis, vooral omdat de klachten heel breed kunnen zijn. Meestal is het een combinatie van verschillende behandelingen zoals:   -          Medicatie -          Voorlichting betreffende opvoeding -          Gedragstherapie -          Begeleiding op school/thuis   Daarnaast hebben kinderen met PDD-NOS behoefte aan een aantal dingen, zoals:   -          Regelmaat, orde en structuur -          Rekening houden met het uitten van de emoties naar het kind toe -          Rekening houden met het introduceren van nieuwe dingen of veranderingen. -          Plan bijvoorbeeld één ding per dag, zodat het kind niet teveel prikkels te verwerken heeft  

Tot slot

PDD-NOS De diagnose PDD-NOS is vaak voor ouders een behoorlijke schok. Toch kan het ook rust geven omdat er dan duidelijk is waarom een kind moeite heeft met bepaalde dingen. Voor het hele gezin heeft dit beperkingen, want er moet altijd rekening gehouden worden met het kind. Dit kan een grote impact hebben op bijvoorbeeld andere kinderen in het gezin. Blijf het bespreekbaar houden en zoek hulp. Door gerichte behandeling en medicatie is er goed te leven met PDD-NOS.   Heeft jouw kind PDD-NOS en hoe gaan jullie daarmee om? Reageer ook!     Geschreven door mama Renate

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je