{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Schoolkind > Gezondheid > Hoogbegaafdheid

Advies > Schoolkind > Gezondheid > Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Kinderen met hoogbegaafdheid liggen voor in hun “denken”. Hun geestelijke ontwikkeling ligt dan ook een stuk voor op hun vergelijkbare leeftijdsgenootjes.

Afbeelding blog 'Hoogbegaafdheid' Achtergrond blur afbeelding

Wat is hoogbegaafdheid?

Kinderen met hoogbegaafdheid liggen voor in hun “denken”. Hun geestelijke ontwikkeling ligt dan ook een stuk voor op hun vergelijkbare leeftijdsgenootjes.

Bij hoogbegaafdheid denk je al snel aan intelligentie. Toch is hoogbegaafdheid meer dan intelligentie alleen. Vaak gaat het om de manier van denken wat het kind hoogbegaafd maakt, creatief en wendbaar. Bij een hoogbegaafd kind is een test om de intelligentie vast te stellen een goed middel; de IQ- test. Een IQ van 130 of hoger betekent dat je kind hoogbegaafd is. Het kan zijn dat je kind op alle gebieden bovengemiddeld presteert maar het kind kan ook uitblinken in één bepaald vak zoals taal of rekenen.

 

Kenmerken/ signalen

Hieronder een aantal kenmerken/signalen die je als ouder kunt opmerken en die verband zouden kunnen houden met hoogbegaafdheid:

-      Gemakkelijk inzicht in complexe lesstof

-      Sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan “gemiddelde” leerlingen

-      Grote en rijke woordenschat

-      Het hebben van een zeer goed geheugen

-      Perfectionistisch kunnen zijn/erg kritisch zijn op alles (zichzelf, regels, gewoonten)

-      Belangstelling/ interesse in veel dingen

-      Veel experimenteergedrag

-      Kijken anders naar dingen dan leeftijdsgenootjes (soms kunnen ze geen aansluiting vinden)

-      Nemen zelf initiatief en geven graag leiding

-      Herkennen van emoties bij anderen

-

 

Er zijn positieve maar ook negatieve kanten

Je kunt hoogbegaafdheid zien als een geschenk maar toch is er een keerzijde. Hieronder volgen de positieve kanten van hoogbegaafdheid maar ook de negatieve kanten ervan.

 

Positief

Kinderen met hoogbegaafdheid kunnen informatie vaak sneller opnemen en onthouden. Ook zijn ze vaak erg nieuwsgierig en geïnteresseerd in veel verschillende zaken waardoor ze veel informatie en kennis opdoen over allerhande onderwerpen. Ze zijn vaak creatief en inventief als ook doelgericht. Hebben vaak een goed inlevingsvermogen, zijn vaak energiek, humoristisch en zelfstandige kinderen.

 

Negatief

Ze worden vaak niet begrepen door andere kinderen maar ook niet door volwassenen/ leraren/ouders. Deze kinderen kunnen zich een buitenbeentje gaan voelen omdat ze met andere dingen kunnen en willen bezig zijn. De aansluiting met leeftijdsgenootjes is dan ook nihil. De kans dat kinderen zich gaan aanpassen aan leeftijdsgenootjes en dan gaan onderpresteren is groot. Ze benutten hun kwaliteiten dan niet meer omdat ze er graag bij willen horen. Een kind kan zich hierdoor “sociaal ongemakkelijk” gaan voelen. Kinderen vervelen zich sneller in de klas en de uitdaging is dan weg.

Kinderen met hoogbegaafdheid kunnen tevens hoge eisen aan zichzelf stellen en zijn vaak ook ongeduldiger. Moeite met samenwerken komt ook vaak voor en ze kunnen betweterig overkomen.

 

Hoogbegaafd & school

Wanneer een kind hoogbegaafd is, is het belangrijk dat het kind onderwijs ontvangt wat toegespitst is op de capaciteiten en behoeften van het kind. In het reguliere onderwijs is de kans aanwezig dat het kind niet genoeg geprikkeld wordt, zich niet op zijn plek voelt, of de lessen te saai of te simpel vindt. Hierdoor is het mogelijk dat het kind (ver) onder zijn niveau gaat presteren. Het is daarom adviseerbaar om onderwijs te gaan volgen op een school voor hoogbegaafde kinderen. Zo stellen BPS scholen (hoog)begaafde, hoogintelligente en getalenteerde leerlingen in staat om passend onderwijs te volgen. De leerlingen kunnen hier lessen volgen die toegespitst zijn op hun eigen leervermogen in een uitdagend leerklimaat waarin men belemmeringen probeert te voorkomen.

 

Hoogbegaafdheid & opvoeden

Het is voor kinderen met hoogbegaafdheid fijn wanneer je als ouder, maar ook als andere opvoeder of leraar “buiten de kaders” denkt en handelt. Herhalen is voor deze kinderen niet plezierig. Deze kinderen kunnen opdrachten aan die nadenken vergen. Laat deze kinderen ook doen waar ze goed in zijn. Stimuleer het samenwerken en het sociaal samenzijn. De kinderen kunnen hier moeite mee hebben omdat ze weinig overeenkomstige gespreksonderwerpen hebben en niet mee kunnen praten. Toch is dit belangrijk. Ook willen deze kinderen graag creatief bezig zijn en hun eigen ideeën kunnen aanbieden. Laat ze dit zeker doen. Als je kind op een leeftijd is waarop het kan aangeven wat het graag wil en doet kun je dat natuurlijk het beste het kind zelf vragen.

Hoogbegaafdheid testen

Een test kan het beste uitgevoerd worden als het kind tussen de 4 en 9 jaar oud is. Hoe jonger het kind is, des te betrouwbaarder de resultaten Deze test wordt gedaan door specialisten die niet bekend zijn met het kind. Laat je adviseren door de huisarts waar je er voor terecht kunt. Het beste is om er goed over na te denken en eenmalig de test te laten doen. Meerdere testen zorgen voor leer- effecten wat nadelig kan zijn. Meer hierover kun je ook navragen bij je huisarts.

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Tags:

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je