{{ message.message }}
{{ button.text }}

Advies > Mama > Relatie > Scheiden en gevolgen

Advies > Mama > Relatie > Scheiden en gevolgen

Scheiden en gevolgen

Een scheiding brengt op zowel emotioneel, organisatorisch als financieel gebied veel veranderingen en gevolgen met zich mee.

Afbeelding blog 'Scheiden en gevolgen'
Emotioneel 

Het maakt een heel groot verschil of de scheiding in goed overleg is gegaan en of jij en je ex-man nog in staat zijn om goed met elkaar om te gaan en te communiceren. ( al was het maar omwille van de kinderen ) Als dat niet zo is, zullen de kinderen gegarandeerd veel van deze spanningen voelen. Dat kan zich uitten in emoties van verdriet, maar ook in kwaadheid, schuldgevoel en loyaliteitsconflicten. Het is erg belangrijk om hier samen de juiste weg in te vinden. Soms is het goed om hierbij de hulp in te roepen van een derde, zoals een Mediator. Verder is het natuurlijk ook heel belangrijk dat jullie goed kunnen praten met vrienden en familie over deze vaak zware gebeurtenis. 

Organisatorisch

Wanneer je minderjarige kinderen hebt, wordt je tegenwoordig verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin wordt het volgende vastgelegd: • hoe je elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over hoe het op school gaat; • hoe je de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling); • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) Dit ouderschapsplan is verplicht voor zowel gehuwde / geregistreerde ouders als voor samenwonende ouders met het gezamenlijk gezag over de kinderen. Vooral de zorg / omgangsregeling is een gevoelig onderwerp. De meeste kinderen blijven na de scheiding bij hun moeder wonen, maar een co-ouderschap komt ook steeds meer voor. Dat laatste wil zeggen dat de kinderen afwisselend bij de ene en de andere ouder wonen. Zowel in praktisch als in financieel opzicht dragen zij redelijk gelijkwaardig bij aan de dagelijkse opvoeding en verzorging van hun kind. 

Financieel 

Financieel veranderd er na een scheiding erg veel. Al is dat wel minder als beide ouders voor de scheiding ongeveer hetzelfde inkomen hadden. In de meeste gevallen gaat vooral de moeder er flink op achteruit. 

Kosten scheiding 

Ten eerste kost een scheiding veel geld. In sommige gevallen kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd in de vorm van gratis rechtsbijstand. Extra kosten Vaak moet er door de nieuwe gezinssituatie extra kinderopvang worden geregeld. Wanneer de kinderen afwisselend bij de vader en moeder wonen dienen extra spullen te worden aangeschaft, zoals een extra bed en bureau om de kinderkamer in te richten bijvoorbeeld. Extra woonkosten. De huurkosten of hypotheek van de nieuwe woning of wanneer je in het oude huis blijft; zwaardere lasten die nu alleen gedragen moeten worden. 

Aandachtspunten op financieel gebied 

  • Door veranderingen van inkomen kun je recht hebben op extra toeslagen en regelingen 
  • Verdelen financiële zaken, zoals inboedel, leningen, verzekeringen en pensioen 
  • Woonruimte :huur / kopen? Hoe dit verder te verdelen. 
  • Alimentatie: zowel partner als –kinderalimentatie. Voor partneralimentatie gelden wettelijke termijnen. Kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot 21 jaar. Ouders kunnen hierover zelf onderling afspraken maken. Als de ouders daar niet tot in staat zijn, stelt de rechter dit vast. De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast op basis van loonstijgingen. 

Kijk voor meer informatie over dit moeilijke onderwerp op www.echtscheiding-wijzer.nl

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je