{{ message.message }}
{{ button.text }}

Prenatale screening en prenataal onderzoek

Afbeelding blog 'Prenatale screening en prenataal onderzoek'

Prenataal onderzoek is onderzoek naar de baby tijdens je zwangerschap. Zo’n onderzoek is niet verplicht. Je kunt prenataal onderzoek splitsen in prenatale screening en prenatale diagnostiek. We leggen hieronder de verschillen uit.

Prenatale screening

Iedere zwangere vrouw komt hiervoor in aanmerking. Prenatale screening is een kansberekening, je laat onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind het syndroom van Down of een open ruggetje heeft. Er is een aantal vormen van prenatale screening: de combinatietest, tripletest, structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en de 20-wekenecho. Je hebt aanspraak op deze zorg, als je 36 jaar of ouder bent, jonger dan 36 jaar bent en een huisarts, verloskundige of medisch specialist je heeft doorverwezen.

Combinatietest

Onderzoek naar de kans op Downsyndroom (chromosoomafwijking) wordt gedaan met de combinatietest. Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  • Bloedonderzoek bij de zwangere, in de periode van 9 tot 14 weken zwangerschap;
  • Nekplooimeting via een echo die gemaakt wordt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap.

Trippletest

Wanneer het te laat is voor de combinatietest, in week 15 tot 18 van de zwangerschap, kan er een tripletest gedaan worden. Dit is een bloedtest en is minder betrouwbaar dan de combinatietest. Net als de combinatietest is ook dit een kansberekening op Downsyndroom.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en de 20-wekenecho

Iedere vrouw heeft bij 20 weken zwangerschap recht op een echo. Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) wordt ook wel de 20-wekenecho genoemd. Bij deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij de ongeboren baby.

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek is niet hetzelfde als Prenatale screening. Het wordt met je besproken als je 36 jaar of ouder bent of als er in de familie bepaalde aangeboren afwijkingen voorkomen die erfelijk kunnen zijn. Wordt ook met je besproken als een van de bovenstaande testen negatief (of eigenlijk positief) resultaat geven.

Prenatale diagnostiek kan bestaan uit:

  • Vlokkentest (vervolgonderzoek na de combinatietest)
  • Vruchtwaterpunctie (vervolgonderzoek na de combinatietest)
  • Uitgebreid echoscopisch onderzoek (vervolgonderzoek na de 20-weken echo)
  • Nieuw: Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT): NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de foetus te screenen op de meest frequente chromosoom-afwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom). Ook het geslacht van de foetus kan worden bepaald. Het vervangt de vlokkentest en vruchtwaterpunctie en vormt geen enkel risico voor de foetus.

Vergoeding

Je hebt als vrouwelijke verzekerde aanspraak op:

  • Counseling: hier wordt uitgelegd wat prenatale screening inhoudt;
  • Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO), ook wel de 20 wekenecho genoemd;

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een huisarts of zorgverlener die in het bezit is van een WBO-vergunning, of die samenwerkt met een regionaal centrum met een WBO-vergunning.

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Tags: #Zwanger

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je