{{ message.message }}
{{ button.text }}

Opvoeden met demonen - Deel 3

Het opvoeden van je kinderen kan een uitdaging zijn wanneer je zelf niet het goede voorbeeld hebt gehad. Hier mijn blog...

Afbeelding blog 'Opvoeden met demonen - Deel 3' Achtergrond blur afbeelding

Na de inleiding en mijn vorige blog over mijn moeder, is nu mijn vader aan de beurt. Waar het verhaal over mijn moeder's jeugd complex was en de dingen die dat met haar psyche heeft gedaan al even complex, is het verhaal van mijn vader een redelijk 'standaard' verhaal van mishandeling. Dat klinkt wellicht raar maar ik bedoel daar eigenlijk mee te zeggen dat het verhaal van mijn moeder een hoop elementen bevat die onbedoeld gebeurd zijn (zoals de wiegendood van haar zusje en het sterven van haar moeder) wat haar leven grotendeels heeft bepaald. Dit heeft enorme schade gedaan maar het is moeilijk je voor te stellen hoe het anders gegaan kon zijn.

Het verhaal van mijn vader bevat een hoop mishandeling zoals je dat 'gewend' bent te horen. Hij is in 1934 geboren als jongste kind (geloof ik) in een strict gereformeerd gezin. Mijn vader sprak wel veel over zijn jeugd (niet zo zeer gevoelens, maar veel beschrijvingen) en hoewel zijn verhalen ook zeker gekleurd zullen zijn door zijn ervaringen klonk het alsof hij vanaf het begin het zwarte schaap was. Hij was ongewenst in de zin dat zijn moeder had gehoopt op een meisje en ze heeft haar teleurstelling over de geboren zoon niet onder stoelen of banken gestoken. 

Ook zijn vader was niet blij met hem en hij werd klaarblijkelijk als kleine jongen al regelmatig achter op de fiets gezet om hem 'weg te geven' aan een boer die hem wel kon gebruiken omdat zijn ouders niks aan hem hadden. Vanuit hun geloof werd dan toch altijd maar weer besloten om hem mee naar huis te nemen omdat de Heer waarschijnlijk niet positief zou staan tegenover het weggeven van een kind. Mijn vader ontwikkelde al vroeg een minachting tegenover het geloof en de kerk waar zijn ouders zoveel waarde aan hechtten en dit zorgde voor een escalerende cyclus van lichamelijke straffen, opsluitingen in het kolenhok en meer verzet van mijn vader. 

Men kan zich voorstellen dat het voorbeeld dat zijn ouders stelden in hun gedrag tegenover mijn vader er voor zorgde dat de oudere kinderen zich gerechtvaardigd voelden om hier aan mee te doen. Menig verhaal beschrijft dan ook dat niet alleen zijn ouders, maar ook zijn broers, hem mishandelden en opsloten. De ouders spoorden dit gedrag aan omdat het blijkbaar niet alleen gevoeld werd dat de jongste telg hun 'kruis' was om te dragen, maar ook dat wellicht zijn ongelovigheid eruit geslagen kon worden. Dus hoe meer slaag, hoe groter de kans dat hij zich toch weer zou aansluiten bij de kerk. In elk geval werd gedacht dat het gedrag van mijn vader voor een grotere Hemelse beloning zou zorgen voor zijn ouders, dus een ieder sloeg er lustig op los. Dat dit kon terwijl zijn vader kerk oudere was, is bijna onvoorstelbaar.

Ook de invloed van de oorlog mag in het verhaal van mijn vader zeker niet ontbreken. Die was voor mijn vader zelfs nog groter. Waar mijn moeder in een stad woonde die voor de Duitsers niet erg interessant was, woonde mijn vader in actief bezet gebied. Niet alleen hadden ze hier veel bunkers, maar ook een legerkamp en bijbehorend mijnenveld. De meer gruwelijke verhalen detailleerden het verlies van een jeugdvriend in het mijnenveld en de mishandeling die hij moest ondergaan toen hij een kaas had gestolen van de Duitsers waarna hij (door zijn ouders) aan de Duitsers gegeven zou worden vanwege deze zonde. Natuurlijk kan ik dit redelijk kalm beschrijven, maar om het ervaren te moeten hebben......

Het vreemde van dit alles is dat ik, toen ik echt bezig ging met het in kaart brengen van mijn jeugd, vaak heb gedacht dat mijn moeder een verloren ziel was. Een kind wat tussen de wal en het schip is geraakt. Zonder schuld maar ook zonder hoop. Maar in het geval van mijn vader heb ik vaak gedacht dat hij 'gered' had kunnen worden met de juiste hulp. Helaas is de minachting voor 'gezag' altijd gebleven, evenals het verzet ertegen. Doktoren en psychologen hoorden helaas ook bij de 'niet te vertrouwen' groep, wat, ironisch genoeg, niet alleen heeft gezorgd voor mijn vervelende jeugd, maar ook voor zijn eigen dood.

Mijn vader was een geestelijk krachtig mens en hij was slim. Zodra hij kon heeft hij radicaal gebroken met zijn familie, zich aangemeld bij het leger en na zijn diensttijd is hij op een boot gestapt naar Amerika. Hij is daar, zonder ook maar een woord van de taal te kennen, aangekomen en is onmiddellijk gaan werken. Alle informatie heb ik niet maar ik weet dat hij aanvankelijk vooral fysiek werk deed. Werken in de haven, in pak- en warenhuizen. Naarmate hij kundiger werd met de taal, werden zijn banen ook beter. 

Eerlijk gezegd denk ik dat mijn vader het leven prima doorgekomen zou zijn als hij mijn moeder niet was tegengekomen. Ik denk dat de komst van mijn broers en mij hem confronteerden met de geesten uit zijn eigen jeugd en dat hij niet wist hoe hij daar mee om moest gaan. Ondanks het feit dat hij waarschijnlijk zijn jeugd niet wilde overdragen, heeft hij dat, op een andere manier, tóch gedaan. 

Mijn vader was, voor mij, een vat vol tegenstellingen. Hij was bijvoorbeeld veel warmer dan mijn moeder, meer gesteld op lichamelijk contact. En, waarschijnlijk ten gevolge van zijn eigen jeugd, deed hij niet aan lijfstraffen (mijn moeder wilde je in een driftbui nog wel eens een tik verkopen). Dus ik vond mijn vader altijd de 'voorkeursouder'. Maar wanneer hij kwaad op je was, sloeg hij radicaal om. IJs was dan warm vergeleken bij hem en hij had lange adem. Dagenlang verdwenen dan ook de lichamelijke warmte en gezelligheid. Ik mocht niet meer knuffelen en tijdens zo'n bui voelde ik me werkelijk wel eens alsof ik niet bestond voor hem; hij keek dan gewoon door me heen. 

Toen ik mijn tienerjaren inging, heeft hij zich de ziektewet ingepraat (iets waar hij zelf erg trots op was). Hij is toen volledig afgekeurd waardoor hij alle dagen thuis was. Omdat het inkomen hier ook door achteruit ging werd het een noodzaak dat mijn moeder meer ging werken. Zoals beschreven in mijn vorige blog ging zij week op, week af diensten draaien in de thuisverpleging. Dit betekende niet alleen grote veranderingen in mijn leven, maar, naar ik vermoed, ook grote veranderingen in mijn vader's gevoel voor eigenwaarde. Hij begon langzaamaan meer te drinken en tegen de tijd dat ik 16 was, was hij een functionerende alcoholist. Hij wist dit voor mijn moeder goed (en lang) verborgen te houden door alles op te ruimen voordat ze thuis kwam en zijn drinkgedrag aan te passen terwijl ze er was. 

Van sterke drank werd hij lollig en gezellig maar helaas ging zijn voorkeur uit naar bier. Daar werd hij boos en recalcitrant van. Vaak hield hij mij dan tot midden in de nacht wakker met eindeloze 'discussies' (ik vervaarde ze als terechtzittingen en eloquente beschrijvingen over mijn falen als kind). Ik leerde al snel om thuis te komen met bérgen 'huiswerk' en me de hele avond op te sluiten in mijn kamer.

De rode draden in mijn leven met mijn vader waren zijn constante teleurstelling in mij (ik moest de gebreken uit zijn jeugd goedmaken en dat deed ik niet naar behoren) en zijn totale geestelijke controle over ons. Hij was een schaakspeler die de macht in handen hield door iedereen om zich heen op het verkeerde been te houden. Nét wanneer je dacht door te hebben wat zijn spel was, veranderde hij het weer. Toen ik klein was, was hij leuk. Warm en grappig. Maar naarmate ik ouder werd en me daardoor geleidelijk aan zijn macht begon te onttrekken (denk invloeden van buitenaf, zoals school) werd hij onplezieriger. En wanneer je dan eenmaal uit huis dreigde te gaan en hij daardoor nog maar beperkte invloed kon uitoefenen, kwam er een periode van intense gemeenheid gevolgd door radicale verbanning uit zijn leven.

Wordt vervolgd....

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Tags:

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je