{{ message.message }}
{{ button.text }}

Minder dan de helft van Nederland is religieus

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over het jaar 2017.

Afbeelding blog 'Minder dan de helft van Nederland is religieus'

Voor het eerst in jaren is minder dan helft van Nederland religieus. 49 procent van de mensen boven de 15 jaar zegt gelovig te zijn. Het aantal gelovigen is al jaren aan het dalen. Bijna een kwart van het land is katholiek, 15 procent is protestants en 5 procent is moslim.  

Reden van de daling

De reden van de daling komt vooral door katholieken en Nederlands hervormden, in vijf jaar zijn bij deze twee groepen namelijk minder mensen aangesloten. Het aantal moslims in Nederland is in deze periode wel licht gestegen. 

Diensten bezoeken

De grootste groep gelovigen in Nederland zijn de katholieken, maar deze groep gaat wel het minst naar de kerk. Slechts 18 procent bezoekt minstens één keer per maand een dienst. Protestanten zijn met 15 procent de tweede grote geloofsrichting, maar zij gaan wel vaker naar de kerk. Van de gereformeerden gaat 65 procent regelmatig naar de kerk, bij de PKN-ers (leden van de protestante kerk) is dat 58 procent en bij de hervormden 28 procent. Bij de Islam gaat 42 procent regelmatig naar een gebedsdienst.

Factoren

Of iemand wel of niet gelovig is heeft kan met verschillende factoren te maken. Het opleidingsniveau speelt een grote rol. Hoe hoger de opleiding, hoe minder vaak iemand gelovig is. Daarnaast zijn kinderen op jonge leeftijd vaak nog wel redelijk gelovig, maar vanaf 18 jaar neemt dat af. Zo zegt 43 procent van de 15- tot 18-jarigen bij een geloof te horen, maar bij 18- tot 25-jarigen is dat maar één op de drie. Daarnaast is ook de migratieachtergrond een belangrijke factor. Ruim driekwart van de personen met een niet-westerse immigratie achtergond behoort tot een religieuze groep. Van deze personen is 41 procent moslim, 15 procent katholiek, 5 procent protestant en 17 procent rekent zichzelf tot een andere religieuze groep. 

Zijn jullie gelovig? Zo ja, tot welke religieuze groep behoren jullie?

Bron: RTL


*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je