{{ message.message }}
{{ button.text }}

Naar de kinderpsycholoog

Soms is het nodig om de hulp in te roepen van een kinderpsycholoog. Stel nou dat je kind erg driftig en opstandig is, weinig contact heeft

Afbeelding blog 'Naar de kinderpsycholoog'

Soms is het nodig om de hulp in te roepen van een kinderpsycholoog. Stel nou dat je kind erg driftig en opstandig is, weinig contact heeft met leeftijdgenoten, zich langzamer ontwikkelt dan andere kinderen, vaak bang of onzeker is, zegt dat hij ongelukkig is, lichamelijke klachten heeft zonder medische oorzaak, vaak ruzie maakt, erg stil is, niet in zijn eigen bed durft te slapen of ’s nachts veel wakker is en ligt te piekeren, dan kan je daar als ouder proberen zo goed mogelijk op te reageren. Maar als je er niet uitkomt en het probleem verdwijnt niet, maar wordt wellicht groter, dan zijn er mensen die je hierin kunnen adviseren. Waarschijnlijk heb je gedacht aan familieleden met wie je dit soort zaken kunt bespreken of een goede vriendin of wellicht een pedagogisch medewerker op het consultatiebureau. Bij wie je ook terecht kunt met vragen rond de opvoeding en ontwikkeling van je kind, is dus een kinderpsycholoog. Even opletten: er zitten grote verschillen tussen kinderpsychologen en hun praktijken, ook wat betreft vergoedingen door zorgverzekeraars!  Bij sommigen kun je gemakkelijk terecht voor allerlei opvoedkundige vragen, bij anderen kom je alleen binnen wanneer je kind een stoornis heeft uit het DSM-IV classificatiesysteem. Laten we ons even richten op de eerste categorie.

Wat doet een kinderpsycholoog?

Kinderpsychologen werken in particuliere praktijken en instellingen voor jeugdgezondheidszorg. Je kind wordt door een kinderpsycholoog heel serieus genomen en echt als partner in het geheel gezien; het is dus niet de bedoeling enkel óver het kind te praten, maar juist ook mét. Er vinden daarom – na een intake - gesprekken (consulten) plaats van ongeveer 45 minuten tussen de kinderpsycholoog en je kind, maar daarnaast ook met jou en je partner en met jullie hele gezin. Een kinderpsycholoog is ook bereid om mee te gaan naar de school waar je kind zit om ook met de leerkracht te kunnen spreken. Het uitgangspunt in de gesprekken zal vooral de kracht en positieve kanten van jullie gezin zijn en van het kind in het bijzonder. Tijdens de gesprekken die je kind heeft met een kinderpsycholoog wordt vaak niet alleen gepraat, maar ook gespeeld of geknutseld.

Tijdens het bezig zijn, voelt het kind zich sneller op zijn gemak en zal hij mogelijk meer durven en kunnen vertellen en laten zien. Wanneer de kinderpsycholoog je kind een nieuwe vaardigheid wil leren, bijvoorbeeld in het omgaan met klasgenoten (als dat een onderdeel van het probleem is), gebeurt dat door middel van rollenspel of via een verhaaltje. Wat je kind maakt tijdens de bijeenkomst met de kinderpsycholoog werkt vaak als geheugensteuntje om beter te onthouden waar ze over hebben gepraat. Het kan zijn dat een kinderpsycholoog naast de gesprekken en observaties onderzoek wil doen door testen af te nemen. Anderzijds kan de hulpvraag ook minder complex zijn waardoor één of twee gesprekken al voldoende zijn voor jullie om verder te kunnen. Mocht het wel om een complex probleem gaan of een probleem dat heel diep geworteld zit, dan wordt er in ieder geval naar gestreefd binnen een jaar de behandeling te beëindigen.

Vormen van begeleiding en behandeling bij een kinderpsycholoog

Naast gesprekken, observaties, testen en vormen van gedragstherapie of een sociale vaardigheidstraining, zoals in het voorbeeld waarin nieuwe vaardigheden werden geleerd, zijn er meer vormen van begeleiding en behandeling mogelijk. Denk maar aan thuisobservaties en begeleidende gesprekken op school. Of faalangstreductietrainingen in groepen. Een veel gebruikte vorm van begeleiding is daarnaast speltherapie. Alles wat een kind binnen de speltherapie-sessie doet is vertrouwelijk. Alleen wat een kind wil dat doorgegeven wordt, geeft de kinderpsycholoog door aan de ouders om het vertrouwen van het kind niet te schaden. Speltherapie is voor kinderen vaak een prettige werkwijze. Zij vinden het soms moeilijk om hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, maar in het spel dat een kind laat zien komt toch – voor een kinderpsycholoog – helder de problematiek naar voren. In spel ligt een diepere betekenis en daar wordt naar gezocht. Het mooie van speltherapie is dat het gemakkelijk aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat het kind zelf de keuze heeft waar het mee aan de gang wil gaan.

Je moet je voorstellen dat er genoeg keuze is aan materialen in een ruimte waar speltherapie wordt gegeven: constructiemateriaal, zandbak, klei, poppenhuis, verf, tekenmateriaal en spelletjes. Een kind kan experimenteren, nieuwe ervaringen opdoen, in fantasiespel zijn emoties uiten, gebeurtenissen herbeleven en gevoelens verwerken. Ondertussen helpt de kinderpsycholoog het kind bij wat hij denkt en doet. Door samen te spelen en te vertellen, worden de problemen wat kleiner en leert een kind zelf oplossingen te bedenken voor problemen, waardoor hij zich beter zal gaan voelen en ook meer verantwoordelijkheid leert te nemen voor zijn eigen gedrag. Zo wordt je kind zelfverzekerder, sociaal vaardiger en weerbaarder. Materialen van de Coole Kikker worden bijvoorbeeld ook gebruikt door kinderpsychologen. Kijk maar eens op http://decoolekikker.nl/magento/

Een kinderpsycholoog is er dus om jou en je kind te helpen op een oplossingsgerichte manier, waar je kind en jij actief bij betrokken worden.

Ben jij ooit met je kind naar een kinderpsycholoog geweest en wat zijn jullie ervaringen? Reageer ook!

Geschreven door mama Lianne

Tags:

👋🏼  Heb je een vraag of een suggestie? Werkt er iets niet? Laat het ons weten!
Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je