{{ message.message }}
{{ button.text }}

Eerste zes jaar hebben invloed op het karakter

karaktervorming bij een kind, ontwikkeling hersenen kind, wat doen als ouder goede ondersteuning kind

Afbeelding blog 'Eerste zes jaar hebben invloed op het karakter'
 • Waarom de eerste zes jaren van een kind veel invloed hebben op het karakter van een kind.
 • Wat kan je doen als je je zorgen maakt om het gedrag van je kind?
Het karakter is een samenspel van je kind van binnen is, de interactie met de ouders en hoe de hersenen ontwikkelen. Dit vormt bijvoorbeeld of een kind geduld heeft om te wachten in een rij, kan het kind vriendschappen onderhouden, kan het met een teleurstelling omgaan? Hoe werkt dat samenspel? Hoe groeien de hersenen? In de eerste vijf jaren van een kind heeft het al 90% van de hersencapaciteit van volgroeide hersenen. De hersenen zijn volgroeid als het kind ongeveer 21-23 jaar is. Het brein is een netwerk van miljoenen verbindingen. Deze verbindingen kunnen informatie dragen (neuronen). Vanuit het DNA heeft een kind potentie tot kwaliteiten, maar ook mogelijk lasten zoals aanleg voor lichamelijke kwalen. Deze potentie ontwikkelt pas in interactie met de omgeving. De gezinssituatie, ervaringen die een kind overkomen en ervaringen die bewust worden aangereikt, bijvoorbeeld school of les in muziek of sport, hebben invloed op hoe de hersenen ontwikkelen. De interactie met je ouders/verzorgers Als je kind jong is, zo vanaf dat het kan kruipen, gaat het de wereld ontdekken. Het kind probeert van alles uit en zoekt grenzen op. Wat het kind doet, levert reacties op uit de omgeving. Deze maken dat het kind blij is of verdrietig. Je kind is afhankelijk van jou als ouder om te overleven en is ook loyaal aan de wensen van ouders. In een bepaalde fase doet waar het positieve reacties op krijgt. In een andere fase heeft het juist behoefte om er tegen de wens in te gaan. Dan heeft het behoefte om juist meer los te komen van de ouders. Het kind ontwikkelt dus gedrag om positieve reacties te krijgen of om negatieve reacties te voorkomen. Het weet dat vervelend gedrag ook reacties oplevert, weliswaar vaak negatief, maar liever aandacht dan helemaal geen aandacht. Dit zijn algemene termen, per kind kan er nuance zijn in hoe het reageert op ouders. Vanuit deze interactie ontstaat een reactiepatroon van het kind op reactie uit de omgeving. Dit reactiepatroon wordt als een groeve in een vinylplaat in de hersenen opgeslagen. De ontwikkeling van het gedragspatroon gebeurt totaal onbewust in de eerste kinderjaren tot ongeveer 6 jaar. Hierna wordt het gedrag steeds herhaald. Vanaf ongeveer 6 jaar komt er bij het kind meer bewustwording in hoe het kind reacties geeft. Het leert van de eigen actie-reactie. Het is de fase dan je kind zich vereenzelvigd met wat het kan. Ik kan goed lezen, dus ik ben goed. Tot de pubertijd is het de fase voor ouders om gedrag van een kind te corrigeren vanuit je eigen voorbeeldgedrag en vanuit bewustwording van hoe de actie van een kind doorwerkt op de ander. Het kind ziet de ouders nog als personen waar het wat van kan leren. ls je het gedrag van je kind wilt corrigeren, dus als je een ander gedragspatroon wilt ontwikkelen bij je kind, moet het kind het nieuwe gedrag dit heel vaak hebben gedaan (minstens 20 keer), voordat het er een nieuwe groeve ontstaat. Een kind leert als het zich veilig en geborgen voelt. Het leert dan voor 95% van anderen nadoen. Dus het ontwikkelen van een ander reactiepatroon bij je kind vraagt vaak ook een ander reactiepatroon bij de ouder. Vaak kan een verandering van nuance in bijvoorbeeld de manier waarop je iets zegt, al verschil maken in welke reactie je krijgt van je kind. Dus als de ouder structureel een andere reactie neerzet, kan het kind oefenen in ander gedrag en wordt er een nieuwe groeve aangemaakt in de hersenen. Gebeurtenissen die meer onbewust invloed hebben op het gedrag van het kind In de interactie tussen ouder en kind kan een emotionele lading zitten die verbonden is met onverwerkte gevoelens als gevolg van een nare gebeurtenis in het leven van de ouders of de grootouders. Een ouder kan zelf nog verdriet hebben van eende scheiding van de eigen ouders of het jong overlijden van dierbaar persoon. Ook nare gebeurtenissen al een of twee generaties geleden kunnen van invloed zijn op een later geborene. Onverwerkte gevoelens leven dan nog langer door, ook al willen ouders of grootouders dat niet. Dit heeft ook invloed op hoe een kind reageert op de ouder. Bij kinderen komen die tot uiting in gedrag van boosheid, terugtrekken, verwarring, angsten. De gevoeligheid of veerkracht van een kind bepalen in welke mate het kind beïnvloedbaar is voor dit soort gevoelens die doorleven. Elk kind in een gezin reageert weer anders op deze invloeden. Als je je zorgen maakt om het gedrag van je kind, ga je opzoek naar oorzaken en oplossingen. Je kunt pas een goede oplossing hebben als je de oorzaak weet. Je kunt dan de volgende vragen stellen: liggen de oorzaken rondom zwangerschap, geboorte of ziekte? Speelt er iets in de omstandigheden van het gezin of bij mij als ouder dat invloed heeft op de manier waarop de interactie is tussen mij en mijn kind? Of zijn er invloeden vanuit het familiesysteem? Als het lastig is de oorzaak te vinden, geef ik je hieronder tips over boeken, cursussen of kan ik je helpen in individuele begeleiding. Boeken
 • Chakra Psychologie van Anodea Judith koppelt de ontwikkeling van de karakterstructuren aan de ontwikkeling van de zeven chakra's.
 • Vonken van verlangen van Wibe Veenbaas, uitleg over invloed van het familiesysteem op een individu.
 • Kind en kinderlot, Ingrid Dykstra, hoe het familiesysteem invloed heeft op het gedrag van een kind.
 • De Appel en de Boom van René Kahn, over de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van hersenen.
 • Het kinderbrein van John Medina, Ontwikkeling van hersenen vanaf de zwangerschap.
 • Het weerbare kind, P. Levine, M. Kline over de invloed van trauma op een kind.
Cursus en training
 • Gratis teleseminar over 8 stappen om de empathie van je kind te stimuleren. Lees verder
 • Online cursussen over de ontwikkeling van hersenen, empathie en emoties bij kinderen en wat kan je doen als ouder om deze ontwikkeling goed te ondersteunen?Lees verder
 • Training Versterk je ouderschap, training om uit je vaste patronen te komen waarin je steeds weer met je kind belandt. Lees verder

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je