{{ message.message }}
{{ button.text }}

Kleuters mogen kleuter blijven!

Er is een motie door de Tweede kamer aangenomen waarin staat dat kleuteronderwijs speels mag blijven! Yes, eindelijk...

Afbeelding blog 'Kleuters mogen kleuter blijven!'

Alle letters aanleren, leren rekenen, geconcentreerd aan een werkje zitten. Waar ze eigenlijk in groep 3 pas mee bezig zouden zijn werd steeds meer naar groep 2 overgedragen. Maar een kleuter is geen schoolkind. Zij moeten nog leren spelen. Bezig zijn, bewegen en vooral ontdekken....

Er is een motie ingediend door kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen. Zij waarschuwden al langer voor de nadelige effecten van toenemende prestatiedruk op de ontwikkeling van kleuters. Deze motie is tot stand gekomen door alle adviezen die deze mensen hebben gegeven.

Het volgende zag ik op een website staan:

"Kleuters hoeven niet formeel te leren op school als zij daar nog niet aan toe zijn. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Steeds vaker willen overheden, schoolbesturen en methodeontwikkelaars kleuters al formeel laten leren. De Tweede Kamer pleit in de motie voor voorwaardenscheppend onderwijs. Hierbij is het ontwikkelingsniveau van kleuters leidend. In de verdere ontwikkeling van het onderwijscurriculum moet hiermee ook rekening worden gehouden.

De motie heeft onder andere tot gevolg dat dat leerkrachten van groep 1 en/of 2 geen letterkennis meer hoeven aan te bieden aan kinderen die daar niet aan toe zijn. Kinderen die in augustus nog niet toe zijn aan groep 3 mogen in groep 2 blijven. Leerkrachten mogen aan kleuters wel activiteiten aanbieden die voorbereidend zijn op bijvoorbeeld het leren lezen.

Bron: 
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwi...

Hopelijk nemen de scholen dit over. Wij zijn op school er al mee bezig. Werken vanuit thema's en de kinderen alles laten ontdekken. :-)

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Tags: #Kind

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je