{{ message.message }}
{{ button.text }}

Kindermishandeling, meldcode voor kinderen

Kindermishandeling, het komt téveel voor en er lijkt wel te weinig zicht op te zijn. Hoe kunnen we dit verbeteren?

Afbeelding blog 'Kindermishandeling, meldcode voor kinderen'

De Wet verplichte Meldcode verplicht professionals om melding te maken bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Waar echter geen rekening mee word gehouden, is dat het voor deze professionals vaak heel moeilijk is om zo een melding te maken. Er is een vertrouwensband met de ouders en soms ook een zakelijk belang (denk aan kinderdagverblijven of BSO's). Daarbij lijkt het ook wel eens onduidelijk wat dan de vervolgstappen zijn. Wat gebeurt er als er een melding word gemaakt? Het is namelijk nogal een stempel en wat als het niet blijkt te kloppen? Dit bleek ook te gelden voor artsen uit recent onderzoek door een medisch platform.

Best een lastige keuze dus om melding te maken. Ik zie op mijn eigen kinderdagverblijf ook wel eens kinderen, waar mijn vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing bestaat. Ik kan mij echter voorstellen dat het voor de leidsters best lastig is om hier melding van te maken. Want wat als het niet klopt? Of wat als de ouders het kind van het verblijf halen? Waar blijft het kind dan? Ik denk dat bij ernstige signalen, ze echt zullen ingrijpen. Maar vaak zat zijn de signalen niet al te duidelijk. Alleen juist die vagere signalen zijn vaak nou juist zo belangrijk.

En als je de cijfers hoort; 119.000 bekende gevallen, maar naar alle waarschijnlijkheid 350.000 kinderen die te maken hebben met mishandeling of misbruik. Wekelijks een overleden kind ten gevolge van Kindermishandeling. 5-10% van alle meisjes is wel eens misbruikt. 1-5% van de jongens eveneens. Dit houdt in dat in elke schoolklas er 2-3 kinderen zitten, die slachtoffer zijn van..

Daar moet toch wat aan gebeuren?

In een opiniestuk in de Volkskrant werd dan ook gesteld dat we de belangrijkste partij vergeten; de kinderen zelf. De kinderen zelf hebben namelijk eigenlijk geen eigen Meldcode, terwijl zij vaak als eerste in vertrouwen worden genomen als een vriendje of vriendinnetje te maken heeft met dit soort zaken. Op zoek gaan naar een volwassene die ze gelooft en wil helpen, is wat zij kunnen doen.

Ik dacht ook meteen aan de Kindertelefoon. In mijn tijd altijd een heel veilig kanaal om je zorgen te uiten en adviezen te kunnen krijgen. Misschien zit ik onder een steen, maar ik zie het bijna nooit meer voorbij komen. Even intikken op Google en het blijkt nog te bestaan. Het is voor kinderen van 8-18 jaar die ergens mee zitten. Misschien ook een goed kanaal om mee te nemen in de Kindermeldcode.

Het lijkt me wel heel belangrijk om ook juist de kinderen hierin te betrekken. Zij weten vaak meer dan we denken en kunnen heel waardevol zijn hierin. Maar dat er meer moet gebeuren, mag duidelijk zijn. 

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Tags: #Kind, #Gezond

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je