{{ message.message }}
{{ button.text }}

Gehoor en spraak

Mijn jongste zoon hoorde heel lang bijna niets, dat heeft een groot effect op zijn spraakontwikkeling gehad.

Afbeelding blog 'Gehoor en spraak'

HALLO! HOOR JE MIJ? STAAT HET GELUID AAN?!

Nee dus, mijn jongste zoon hoorde ons heel lang bijna niet. Het probleem was vrij simpel en ook redelijk makkelijk te verhelpen, maar dan moet je wel eerst weten dàt er een probleem is en wàt dan het probleem is.

Minispruit heeft waarschijnlijk zijn eerste jaar wel goed gehoord, want er was wel taal-spraakontwikkeling aanwezig bij hem. Hij ging zijn eerste woordjes zeggen, alles leek te gaan zoals het hoorde. Maar toch, toen hij 2 jaar was vonden we dat hij toch een stuk minder woorden gebruikte dan hij zou moeten doen. Één van de problemen hierbij, is dat maxispruit, onze oudste zoon, al heel jong, heel veel praatte. Wij dachten dus al snel: "Ja maar, we moeten minispruit ook niet gaan vergelijken met maxispruit." en daarmee hebben we het probleem lang voor ons uit geschoven.

Toen minispruit dus 2 jaar was en hij weer naar het consultatiebureau moest, heb ik maar eens aangekaart dat ik dacht hij te weinig woorden gebruikte. De arts vond dat op zich nog wel meevallen, maar ze vond dat minispruit zo "doof" praatte. Ze bedoelde daarmee nasaal en onduidelijk. Er kwam een doorverwijzing naar het audiologisch centrum.

Bij het audiologisch centrum kwam al snel aan het licht dat er bij minispruit EN heel veel vocht achter de trommelvliezen zat EN heel veel propjes in zijn gehoorgang zaten. Geen wonder dat hij zo "doof" sprak, hij hoorde heel weinig en dat wat hij wel hoorde, klonk gedempt en vervormd. Er werden stappen ondernomen: minispruit moest naar de KNO-arts om zijn gehoorgangen schoon te laten maken en buisjes in zijn trommelvliezen te plaatsen en wanneer dat gedaan was, moest hij naar een logopedist. Meneer had namelijk toch wel een spraakachterstand opgelopen. Uiteindelijk moest het schoonmaken en de buisjes 2 keer gebeuren, want het euvel was niet in 1 keer verholpen.

De logopedie duurde kort, minispruit is maar 8 keer heen geweest, toen de logopedist vond dat hij weer op niveau was voor zijn leeftijd. Toen hij anderhalf jaar daarna op het speciaal onderwijs terecht kwam, was het daar de gewoonte om alle kinderen een logopedische te screenen en daar kwam uit dat minispruit toch niet helemaal op het niveau was waar hij zou moeten zijn. Dingen die op gehoor gaan, zoals rijmen en letterklanken, waren toch wel erg moeilijk voor hem, dus ze zijn daar met een nieuw traject gestart. Dat traject heeft ongeveer 5 maanden geduurd en vorige week kregen we te horen dat minispruit nu dan toch eindelijk daar is waar hij hoort te zijn als het om spraak gaat.

*Mamaplaats faciliteert een open en voor iedereen toegankelijk social platform. Zij is niet verantwoordelijk voor inhoud en authenticiteit van posts. Algemene voorwaarden.

Tags: #Kind, #post

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je