{{ message.message }}
{{ button.text }}

Alles over voor en vroegschoolse educatie

Afbeelding blog 'Alles over voor en vroegschoolse educatie'

Voorschoolse- en vroegschoolse educatie, afgekort VVE, is een onderdeel van het beleid voor ontwikkelingsachterstand. Deze educatie, waarbij met verschillende programma’s wordt gewerkt, is in het leven geroepen voor kinderen met een taalachterstand. Ook wordt het VVE programma ook wel toegepast bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

De VVE is gericht op de doelgroep peuters en kleuters (2,5 tot circa 6 jaar) en wordt dus met name gebruikt op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, maar ook in de kleuterklassen wordt hiermee verder gegaan.  Veel peuterspeelzalen zijn al veranderd in voorscholen, waar gewerkt wordt met een programma, gericht op kinderen met een (eventuele) achterstand. Het doel van de voorschoolse- en vroegschoolse educatie is om de onderwijsachterstanden te verkleinen bij de start van de basisschool.

Hoe werkt de voorschoolse-en vroegschoolse educatie precies?

De VVE richt zich niet alleen specifiek op kinderen met (eventuele) taalachterstanden, maar vestigt ook aandacht op:

  • Motorische ontwikkeling
  • Sociaal Emotionele ontwikkeling
  • (Beginnende) rekenvaardigheid

Het VVE programma is op een manier ontwikkeld waarbij kinderen op een speelse manier leren. Er zijn verschillende programma’s ontwikkelt om hiermee de ontwikkelingsachterstanden te proberen te verkleinen. Vaak zijn peuterspeelzalen of voorscholen gevestigd in een basisschool. Meestal werkt de basisschool dan ook met het betreffende programma om zo dezelfde lijn aan te houden. Dit is voor de kinderen die dit al meegemaakt hebben op bijvoorbeeld de voorschool, een herkenbare methode.

Er zijn verschillende VVE programma’s, met ieder een eigen methode. Zoals:

  • Kaleidoscoop
  • Piramide
  • Speelplezier
  • Sporen
  • KO Totaal

Zoals gezegd wordt er meestal voor een bepaald programma gekozen, welke ook doorstroomt in het onderwijs op de basisschool.

Op de peuterspeelzaal werken Pedagogisch Medewerkers, zij hebben hiervoor een opleiding gedaan. In Nederland is het nog niet zo dat er een speciale opleiding specifiek voor de VVE is. Echter, door middel van de bovengenoemde programma’s, weten de medewerkers hier goed op in te spelen en zijn zij ook verplicht om de trainingen en cursussen te volgen  die door de VVE ontwikkeld zijn. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld leerkrachten die in het basisonderwijs werken.

De ouders

Ook wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk de ouders te betrekken bij deze programma’s. Door ze bijvoorbeeld te stimuleren om thuis zoveel mogelijk met de kinderen te oefenen met taalspelletjes, boeken lezen en liedjes zingen. Bezoekjes aan de bibliotheek kunnen hier zeker aan bijdragen.

Voor welke kinderen?

In principe wordt geprobeerd om eventuele achterstanden vroegtijdig te signaleren. Onder andere door de consulten op de consultatiebureaus, maar ook zeer zeker op de peuterspeelzaal. Kinderen van ouders met een buitenlandse afkomst, waar thuis vooral in de moedertaal wordt gesproken, vormen vaak een grote doelgroep. Dit omdat zij door het spreken van hun moedertaal thuis, problemen kunnen hebben met de Nederlandse taal.

Maar ook kinderen met een motorische achterstand, of die sociaal of emotioneel moeilijk meekomen. Met het VVE programma probeert de Rijksoverheid om de ontwikkelingsachterstanden dus zoveel mogelijk te verkleinen om zo een betere start te hebben op de basisschool.

Heb jij ervaring met VVE programma's? Laat het weten in een reactie hieronder.

Geschreven door mama Renate

Tags:

Login bij Mamaplaats
Login

Nog geen account bij Mamaplaats?
Registreren
profiel aanmaken

Ik heb al een account.
Ja, dat wil ik

Nee, dank je